Sposoby wykorzystania środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Choć głównym celem PPK jest zapewnienie jego uczestnikom dodatkowego źródła zaopatrzenia na starość, ustawa o PPK przewiduje także przypadki, w których wypłata może nastąpić przed osiągnięciem przez uczestnika wymaganego wieku. Czytaj dalej Sposoby wykorzystania środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych