Sposoby wykorzystania środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Choć głównym celem PPK jest zapewnienie jego uczestnikom dodatkowego źródła zaopatrzenia na starość, ustawa o PPK przewiduje także przypadki, w których wypłata może nastąpić przed osiągnięciem przez uczestnika wymaganego wieku. Czytaj dalej Sposoby wykorzystania środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Prywatny charakter oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Środki gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pochodzą od pracownika, pracodawcy i Państwa. Celem gromadzenia środków na rachunku PPK jest ich wypłata dopiero po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Ustawa o PPK przewiduje jednak przypadki, w których podział środków zgromadzonych na rachunku może nastąpić wcześniej. Czytaj dalej Prywatny charakter oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Jak określić poziom zatrudnienia dla potrzeb związanych określeniem terminu objęcia obowiązkiem utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego?

Zgodnie z ustawą o PPK, każdy podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę, musi utworzyć PPK dla osób przez siebie zatrudnionych. Termin wykonania tego obowiązku jest bezpośrednio zależny od liczby osób zatrudnionych przez dany podmiot. W jaki sposób należy obliczać zatrudnienie? Czytaj dalej Jak określić poziom zatrudnienia dla potrzeb związanych określeniem terminu objęcia obowiązkiem utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego?