Jak określić poziom zatrudnienia dla potrzeb związanych określeniem terminu objęcia obowiązkiem utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego?

Zgodnie z ustawą o PPK, każdy podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę, musi utworzyć PPK dla osób przez siebie zatrudnionych. Termin wykonania tego obowiązku jest bezpośrednio zależny od liczby osób zatrudnionych przez dany podmiot. W jaki sposób należy obliczać zatrudnienie? Czytaj dalej Jak określić poziom zatrudnienia dla potrzeb związanych określeniem terminu objęcia obowiązkiem utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego?