Przepisy karne w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

W celu ochrony praw osób oszczędzających w PPK, ustawodawca zdecydował się na objęcie części niedozwolonych działań sankcjami karnymi. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie zachowania zostały zabronione pod groźbą nałożenia kary grzywny, ograniczenia, a w niektórych przypadkach nawet pozbawienia wolności. Czytaj dalej Przepisy karne w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Sposoby wykorzystania środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Choć głównym celem PPK jest zapewnienie jego uczestnikom dodatkowego źródła zaopatrzenia na starość, ustawa o PPK przewiduje także przypadki, w których wypłata może nastąpić przed osiągnięciem przez uczestnika wymaganego wieku. Czytaj dalej Sposoby wykorzystania środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Prywatny charakter oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Środki gromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pochodzą od pracownika, pracodawcy i Państwa. Celem gromadzenia środków na rachunku PPK jest ich wypłata dopiero po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Ustawa o PPK przewiduje jednak przypadki, w których podział środków zgromadzonych na rachunku może nastąpić wcześniej. Czytaj dalej Prywatny charakter oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych